Structuur

Sinds 2015 heeft de Karel Doormangroep haar verenigingsactiviteiten en het beheer van onroerend goed van elkaar gescheiden. Deze constructie is door Scouting Nederland nadrukkelijk geadviseerd en wij hebben dit advies (uiteindelijk) overgenomen.

De vereniging is de inhoudelijke uitloper, maar is nieuw ingeschreven bij de kamer van koophandel.
Deze vereniging kent een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de groepsbegeleider en 2 leden.
1 lid is praktijkbegeleider en het andere lid verantwoordelijk voor bar en materiaal.

Zij fungeren als het dagelijks bestuur van de vereniging en zijn onderdeel van de Groepsraad.
Deze Groepsraad is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de rol van de Algemene Ledenvergadering, waarbij is gekozen voor een getrapte vertegenwoordiging.

Hier is de structuur in beeld gebracht groepsraad-structuur-kleur