Veiligheid

Scouting is groot, met meer dan 1100 groepen en meer dan 110.000 leden. Bij zulke grote aantallen gaat er onoverkomelijk wel eens wat mis.

Ouders en kinderen mogen er vanuit gaan dat we landelijk en als vereniging er alles aan doen om het aantal incidenten zo laag mogelijk te houden. Of dit nu gaat om de rol en positie van meerderjarige leiding tegenover juniorleden, het (soms letterlijk) spelen met vuur, het gebruik van gereedschap en messen of het buiten zijn.

Scouting Nederland heeft hiervoor diverse protocollen, trainingen etc. Deze zijn allemaal te downloaden op de site van Scouting Nederland. Ook zijn er veiligheidsbladen over alle activiteiten, die ook maar iets met veiligheid te doen hebben.

De Karel Doormangroep voert hier ook een actief beleid op, dat verder gaat dat het van toepassing verklaren van alle regels van de landelijke organisatie.

Van alle leiding is een verklaring omtrent gedrag beschikbaar en zij hebben allemaal de basistraining van Scouting Nederland gevolgd. Tenminste alle verantwoordelijk leiding heeft daarnaast ook de Kamptraining gevolgd. In het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn aanvullende regels opgenomen rond de omgang met incidenten, barreglement en verantwoord alcoholgebruik.

De groep heeft ook een vertrouwenspersoon in Marit Verbunt. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@scoutingkdg.nl