Clubhuis

Het clubhuis van de Karel Doormangroep, het JH Oeverenhuis, is gelegen aan het Deventerachterpad 3 te Zutphen.

Het gebouw wordt op weekdagen gebruikt door de Buitenschoolse Opvang (BSO) en van vrijdagavond tot en met zondagavond door de scoutingvereniging.

In 2017 is een langdurig traject afgesloten voor de vervanging van het dak van de oostvleugel.
Vanaf het welpenlokaal tot en met de ontmoetingsruimte is een nieuw dak geplaatst.
Hiermee is een flinke isolatie gerealiseerd, terwijl het ook aan de binnenkant schoon is geworden. Geen systeemplafond meer, dat als verzamel- en schuilplaats kan dienen voor ongedierte (m.n. marters)