Historie

De Karel Doormangroep heeft een rijke historie en maakt al meer dan 70 jaar deel uit van de Zutphense geschiedenis. Hier de korte versie van hoe wij geworden zijn zoals we zijn.

Oprichting
In 1936 werd de eerst padvindersgroep in Zutphen opgericht. In het logboek van hopman Nöbel, dat hij gedurende de oorlogsjaren bijhield, wordt reeds in 1939 gesproken over de Karel Doorman Groep. Het is geenszins zeker dat die naam ook al de groepsnaam was. Tijdens de oorlog was padvinderij verboden door de Duitse bezetter. Na de oorlog kwamen de leden van padvinderij weer bij elkaar. Mede doordat in die tijd alles wat een uniform aan had en ook nog trouw was aan zijn vaderland enorm populair was groeide de padvinderij.

Die groei ging zo snel dat men tot de conclusie kwam dat er teveel leden waren voor één groep. In die tijd waren er alleen nog maar jongensgroepen. In 1946 werd de groep opgesplitst. De groepen kregen de namen groep 1 en groep 2. Groep 2 droeg een rode das, en al snel bleek ook dat deze groep te groot werd. Heel snel daarna, in 1947, splitste men opnieuw, dit maal ontstonden de Karel Doorman Groep en de Jacques Le Maire Groep. Die laatste groep behield de rode das, en wij moesten iets nieuws verzinnen.

De Luier
Via een ouder kregen we van groothandel Nöbel uit Zutphen grijze katoenen luiers. Om onze afkomst niet te verloochenen werd hier een rood vierkantje van 4 bij 4 centimeter opgemaakt. Deze das dragen wij nu nog, alleen gebruiken wij geen luiers meer. De Karel Doorman Groep werd een algemene groep, zonder geloofsachtergrond.

Zwerven door Zutphen en Eefde
De opkomsten werden gehouden op de Wolzak, net over de kanaalbrug in Eefde. Daar werd met brokstukken van de in de oorlog kapotgeschoten brug een schitterend Troepenhuis gebouwd. Helaas moest dit clubhuis weer worden afgebroken omdat hier volgens de gemeente een weg zou komen (die er nooit gekomen is). Een aantal jaren zaten we zonder clubhuis. De groep die uit twee speltakken bestond hield nu gescheiden opkomsten. De Welpen in het Kapperse bos in Warnsveld, en de Verkenners in het bos van boer “Tussenhuizen” in Eefde.

Er werd een legerbarak van de Canadezen gekocht en deze werd geplaatst op een terreintje achter de toenmalige buitensociëteit in Zutphen. De Hanzehal werd gebouwd, en wij konden wel inpakken. We werden door de gemeente verhuisd naar het huidige terrein.

Van Oeverenhuis
In die tijd werd ons clubhuis te klein (we praten over 1972). We konden een schooltje krijgen in Weesp uit 1969. Dit braken we daar af, en bouwden dit bij de bestaande legerbarak aan. Ruimte genoeg voorlopig. Tot op de dag van vandaag wordt dit ”het Oeverenhuis” genoemd.

In 1982 wordt het Oeverenhuis deels verbouwd en groots opnieuw geopend. In de jaren tachtig zijn inbraak en vernieling in ons clubhuis aan de orde van de dag. Meer dan eens wordt er een totale chaos aangetroffen op zaterdag na weer een inbraak.

Na een brand wordt er in 1988 een begin gemaakt met de gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van het nog bestaande gedeelte van het clubhuis. Het nieuwe gedeelte wordt binnen een jaar gerealiseerd en in het voorjaar van 1989 feestelijk geopend.
In 1996 wordt het startsein gegeven voor een grote verbouwing van de andere vleugel.

Leden en speltakken
Tot 1980 (!) was de KDG een jongensgroep, zoals de meeste scoutinggroepen óf voor jongens óf voor meisjes waren. Als het al gemengd was dan in strikt gescheiden speltakken.
Vanaf 1980 waren meisjes welkom als volwaardig lid van de bestaande speltakken.
Pas enkele jaren eerder was de speltak Rowans (de tegenwoordige Explorers) opgericht. Tot die tijd waren er alleen Welpen en Verkenners geweest. In 1982 kwam er ook een Stam bij (voor 18+ leden). Deze speltak heeft met wisselend succes bestaan, terwijl de anderen altijd zijn blijven bestaan.

De bevers is een speltak die de door Scouting Nederland ontwikkeld werd om de concurrentie met de sportverenigingen mogelijk te maken. Kinderen van 7 jaar of ouder hebben vaak hun keuze al gemaakt. Vanaf 2007 is er binnen de vereniging een Beverspeltak.

Begin jaren negentig werden met de St. Joris Groep gesprekken gevoerd over een op te richten speltak voor verstandelijk gehandicapten. Op 4 januari 1993 is de Stichting Scouting Gehandicapten Zutphen, kortweg JOKA (Joris, Karel Doorman) opgericht.

De opkomsten werden gedraaid in het voormalige Stam lokaal van de KDG. Gaandeweg nam het aantal leid(st)ers van de St. Joris dat iedere opkomst mee kwam draaien af. De JoKa is midden jaren negentig gefuseerd met de Karel Doorman Groep. De St. Joris Groep heeft zich volledig teruggetrokken, en de stichting werd opgeheven. De speltak die overbleef is bij de KDG gevoegd als Blauwe Vogel Scouts.