COVID-19

Actueel: 29 september 2020

De aangescherpte maatregelen, zoals beschreven in de persconferentie van maandag 28 september, hebben ook gevolgen voor Scouting en de KDG.
De effecten op met name kampen worden nog doorgenomen.
We wachten op de aangepaste richtlijnen en adviezen van Scouting Nederland.

Wat al vast staat:

 • Meeste opkomsten kunnen voorlopig doorgaan: Scoutingbijeenkomsten onder 18 jaar vallen buiten de beperkingen op maximaal aantal personen
 • Deze uitzondering geldt daarmee niet voor BV Stam, dit moet nog uitgezocht worden
 • De bar in de ontmoetingsruimte is per vandaag gesloten, in ieder geval tot 20 oktober (valt onder definitie sportkantine).

 

Standpunt Karel Doormangroep:

De KDG wil zich tot het uiterste inspannen om een gezonde, leerzame en (in deze tijd ook zeer wenselijke) ontspannende vrijetijdsbesteding te bieden.
We houden ons nadrukkelijk aan de richtlijnen van Scouting Nederland. Dit zorgt voor eenheid en duidelijkheid, maar Scouting Nederland is ook in staat gebleken om snel en zorgvuldig aan te passen aan de actuele situatie. We kunnen er op vertrouwen en bouwen.
Mocht je vinden dat de vereniging zich niet (voldoende) aan die kaders houdt, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Via de speltakken of via ons algemene mailadres. Maar blijf er vooral niet mee rondlopen.

Basisregels:

 • Bij klachten blijf je thuis, ongeacht je leeftijd
 • Scouting is geen school, dus bij verkoudheid blijf je thuis
 • Als je het niet vertrouwt of je er ongemakkelijk bij voelt, hoef je natuurlijk niet te komen
 • Wel vinden we het fijn dat je dit even vooraf doorgeeft.
 • Toch niezen/hoesten? Dit doen we in onze elleboog
 • Was vaak je handen met water en zeep,
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygi├źneregels voor iedereen in acht;
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m.
  En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;


Kampen (en de bubbels)

 • Ook voor de kampen na de zomer gelden vooralsnog dezelfde regels als de zomerkampen:
  De landelijk vastgestelde Kampprotocollen, waaraan Scouting Nederland ook heeft meegewerkt.
 • De gevolgen van de aangescherpte maatregelen van 28 september voor het houden van kampen worden nog in kaart gebracht
 • Alle grotere activiteiten, zoals kampen, zijn erg afhankelijk van de actuele situatie en kunnen dus op het laatste moment nog geannuleerd worden


Ontmoetingsruimte / bar

 • Voor de ontmoetingsruimte / bar hebben wij een horecavergunning en hebben ons dus ook om die reden aan de regels voor sportkantines en horecagelegenheden te houden.
 • Dit betekent dat de bar tot tenminste 20 oktober gesloten is.

 

Relevante links