Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Europese regelgeving over de omgang met persoonsgegevens van kracht. De Karel Doormangroep heeft zich, net als Scouting Nederland, goed voorbereid op deze regelgeving. En wij willen daar graag over informeren.

Wij registreren en verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij dit noodzakelijk achten om leden op een goede manier het spel van scouting te laten beleven. Het is daarnaast onze zorg om alle betrokkenen zo transparant mogelijk te informeren op welke wijze we dat doen en waarom.

Via onze subpagina Privacy (Over Ons/privacy) hebben wij alle informatie beschikbaar gemaakt. Centraal document is ons Privacystatement. Ook alle formulieren zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. Vragen en commentaar zijn altijd welkom. Graag via secretaris@scoutingkdg.nl.