Opstarten activiteiten, laatste wijziging 20 mei 23:00 uur

Het weer opstarten van de activiteiten is een stuk complexer dan het staken er van. Er zullen in de komende weken verschillende ontwikkelingen zijn, maar wij zullen de huidige situatie tot en met het Pinksterweekeinde in stand houden.

De laatste persconferentie heeft wel weer zicht gegeven op een uitbreiding van onze activiteiten. Op dit moment zijn we landelijk en als groep bezig om de nieuwe situatie in te schatten en er plannen voor te maken. Voor het Pinksterweekeinde zullen we nader informeren hoe we vanaf de week na Pinksteren actief zullen zijn.

Vanaf 9 mei zijn de opkomsten weer gestart. Ze zijn behoorlijk afwijkend van aard, maar worden met veel plezier gedraaid. Op onze Facebook-pagina zijn korte verslagjes te vinden

 • De Bevers, Welpen, Scouts en Explorers zijn gestart; de Blauwe Vogels / Blauwe Vogelstam zijn nog altijd online actief.
 • De opkomsten vinden voorlopig buiten plaats; het gebouw is gesloten. Houd bij slecht weer de site of de appgroep van de speltak in de gaten, het kan zijn dat de opkomst niet door gaat (of online zal plaatsvinden).
 • Vanwege het gesloten zijn van het gebouw is er in principe ook geen sanitair (toiletten en wasgelegenheden) beschikbaar. Zorg er dus voor dat je naar de wc bent geweest voor je naar scouting komt.
 • De kinderen nemen zelf iets te drinken mee voor tijdens de opkomst.
 • In deze tijd is het niet verstandig om te carpoolen. Ouders die kinderen komen brengen en weer ophalen, blijven buiten het terrein (het zogenaamde kiss+ride systeem). Kom dus zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar scouting, en kom vooral niet te vroeg. Een gezellig praatje met andere ouders of de leiding is de komende tijd helaas niet mogelijk. Ook het bijwonen van opening of sluiting zit er even niet in. Na afloop gaat iedereen (inclusief de leiding) direct naar huis.
 • De opkomsttijden zullen anders zijn dan normaal, volgens dit schema:

o Bevers: 9:30 – 11:00

o Welpen: 12:00 – 14:00

o Scouts: 15:00 – 17:00

o Explorers: ’s avonds, in overleg

 • Nieuwe leden of vriendjes / vriendinnetjes zijn nog steeds gewoon welkom, maar wel na overleg met de leiding van de betreffende speltak, zodat deze brief en andere zaken besproken kunnen worden.
 • Uiteraard gelden ook nu de inmiddels bekende maatregelen: Was regelmatig je handen, houdt 1,5 meter afstand en schudt geen handen.
 • Natuurlijk is het bij noodgevallen moeilijk om afstand te bewaren. Hiervoor geldt dat de noodzaak per geval bekeken zal worden. Hierbij zal gewerkt worden volgens de richtlijnen van het Rode Kruis (www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/)
 • En als laatste, heb je verkoudheidsklachten of andere griepverschijnselen, dan blijf je thuis.

Voel je je niet prettig bij het starten van de opkomsten, dan begrijpen wij dat. Het is niet verplicht om te komen. De leiding vindt het alleen wel erg fijn als er op de normale manier afgemeld wordt als iemand niet komt.

Andere ontwikkelingen:

 • Zomerkampen: In hoeverre de zomerkampen door gaan is nog steeds niet duidelijk. Het gepresenteerde spoorboekje geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid om op zomerkamp te gaan, maar er is nog veel te veel onduidelijk. Daarnaast zal moeten bekeken worden of de positieve theorie ook omgezet kan worden in een werkbare praktijk. We hopen rond 1 juni meer duidelijkheid te kunnen geven.
 • Ditzelfde geldt voor de laatste opkomst van het jaar, de seizoensafsluiting / barbecue. Deze zou plaats vinden begin juli. Ook hier lijkt de theorie enige ruimte te bieden, maar zijn zo mogelijk nog meer vragen te stellen of het wel kan en of je het wel moet doen.
 • Je kunt er van op aan, dat we achter de schermen ook al hard werken aan team en programma voor volgend seizoen. Hoewel er natuurlijk veel onduidelijk is, willen we ook in het komende seizoen weer met een sterk team van start. Die seizoenstart staat gepland voor begin september.
 • Mocht je als gevolg van deze crisis overwegen om vanwege financiële redenen het lidmaatschap op te zeggen, dan kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon.