Opkomsten tot aan de zomervakantie (update 5 juni 15:00)

De regels omtrent Corona zijn per 1 juni enigszins versoepeld. De voor ons belangrijkste punten zijn dat we in beperkte mate weer gebruik kunnen maken van ons gebouw, en dat noodzakelijke vergaderingen etc. weer “in real life” plaats kunnen vinden. |
Het bestuur heeft besloten dat, gezien de beperkte tijd tot aan de zomervakantie, de aangepaste opkomsttijden voorlopig blijven gelden. Het grote verschil is dat de opkomsten niet noodzakelijk buiten plaats vinden. Ook is inmiddels duidelijk dat bij alle opkomsten de jeugdleden buiten het gebouw geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Binnen en voor de leiding blijft dit wel gelden.
Voor de exacte opkomsten verwijzen we graag naar de informatie van de speltakleiding, maar het uitgangspunt blijft als volgt:

  • Bevers: 9:30 – 11:00
  • Welpen: 12:00 – 14:00
  • Scouts: 15:00 – 17:00
  • Explorers: ’s avonds, in overleg
  • Blauwe Vogels hebben online opkomsten en in ieder geval op 20 juni een fysieke opkomst.
  • Blauwe Vogelstam blijven online opkomsten houden

We vragen nog steeds om vooraf thuis nog het toilet te bezoeken en niet te carpoolen, maar het sanitaire deel van het gebouw is onder strikte hygiëneregels wel weer beschikbaar.

Zomerkampen
Of en hoe de zomerkampen door kunnen gaan dit jaar is nog niet helemaal duidelijk. Wij wachten een definitieve goedkeuring even af. Dit zal in de komende week bekend worden. Overigens gaan we er van uit dat ze door kunnen gaan, maar we houden tegelijkertijd rekening met alsnog slecht nieuws. Als we groen licht krijgen zal er op korte termijn ook per speltak een informatiemoment worden gepland.

BBQ / seizoensafsluiting

Het is voor ons helaas onmogelijk om een dergelijk evenement te organiseren dat aan de richtlijnen voldoet. Volgend jaar zal deze dag zeer zeker gewoon weer op het programma staan.