Koffie!

De opkomsten eindigen op verschillende tijden en dat terwijl er verschillende gezinnen zijn met kinderen bij verschillende speltakken. Bewust of onbewust blijven ouders vaak buiten wachten.

En dat vinden we nu niet zo leuk voor de ouders, maar ook helemaal niet gezellig. Vanaf 13 januari willen we dan ook zorgen dat er koffie, thee en limonade klaar staat in de ontmoetingsruimte (bar). Wel net zo warm en net zo gezellig. En wachten op een kind is geen noodzakelijk excuus.
Er zal altijd een vertegenwoordiger van het bestuur, leiding of oudervertegenwoordiging aanwezig zijn.. Kunt u ook nog uw vragen en/of opmerkingen kwijt.