Beheerstichting

De beheerstichting en het verenigingsbestuur zijn sinds 2015 formeel gescheiden onderdelen.
De stichting is het vervolg van de oude stichting, met nu een beperktere opdracht:
Beheer van het clubhuis en het perceel waarop het clubhuis staat.

De beheerstichting is benaderbaar via Jeroen Mout
info@hetvanoeverenhuis.nl
Rekening nummer is: 37.67.42.283 t.n.v. sc. Karel Doorman & gehandicapten

In de zomer van 2017 is het huidige bestuur van de beheerstichting in zijn geheel nieuw aangetreden.