Beheerstichting

De beheerstichting en het verenigingsbestuur zijn sinds 2015 formeel gescheiden onderdelen.
De stichting is het vervolg van de oude stichting, met nu een beperktere opdracht:
Beheer van het clubhuis en het perceel waarop het clubhuis staat.

De beheerstichting is benaderbaar via info@hetvanoeverenhuis.nl
Rekening nummer is: 37.67.42.283 t.n.v. sc. Karel Doorman & gehandicapten

In de zomer van 2017 is het huidige bestuur van de beheerstichting in zijn geheel nieuw aangetreden.

Lid van een vereniging en op zoek naar een locatie? Of van plan om een evenement te organiseren? In overleg is ons gebouw beschikbaar voor verhuur. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@hetvanoeverenhuis.nl.